สรุปกิจกรรม ประจำเดือน ม.ค.67

สรุปกิจกรรม ประจำเดือน ม.ค.67🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้...

🌿1. จำนวนผู้เข้าเรียนฝึกจิตหลักสูตรจิตสู่จิต 1 ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน  ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้จิตตัวเองไปสู่ปัญญาแห่งการละวาง…

🌿2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนองค์วิชาจิตสู่จิต ถามตอบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนมกราคม 2567 ได้มีกิจกรรมดังนี้..

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 จำนวน 1 ครั้งมีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 7 ท่าน
🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 29 ท่าน
🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 3 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 69 ท่าน
🔶กิจกรรมทบทวน ถาม -ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 4 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 69 ท่าน
🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 1 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 99 ท่าน
🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 131 ท่าน
🔶กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์โดยคณาจารย์ส่วนกลาง ณ จุดฝึกสัตหีบมีผู้เข้าร่วม 30 ท่าน
🔶กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์ ณ จุดฝึกโคราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 36 ท่าน

🔶กิจกรรมงานพิธีไหว้ครูที่จุดฝึก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม 420 ท่าน
นักศึกษาสามารถติดตามตารางกิจกรรมทบทวนองค์วิชาออนไลน์ประจำเดือนได้ในห้องไลน์หลักสูตรของท่าน

🌿3. สรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเลื่อนชั้นเรียน ประจำเดือน มกราคม 2567…

🎉นักศึกษาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 สมัครเรียนหลักสูตรจิตสู่จิต 2 และรับรหัสจำนวน 10 ท่าน..

มูลนิธิฯ ขอกราบโมทนาในความเพียรไปสู่ความสำเร็จแห่งจิตของทุกท่านและขอเป็นกำลังใจในตลอดเส้นทางการฝึกในแนวทางจิตสู่จิต…พระสัทธรรมปุญฑริกสูตรสายจิต…

🍀ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตนย่อมเป็นสุข🍀

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
7/02/67

🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

 94
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์