สื่อสิ่งพิมพ์ (PDF Download)

สื่อสิ่งพิมพ์ (PDF Download)

1.คู่มือแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต

   นำเสนอ องค์ธรรมจากประสบการณ์การแผ่เมตตาของท่านวรินทร์โธ และนำเสนออานิสงส์การแผ่เมตตแบบจิตสู่จิต และขั้นตอนการแผ่เมตตาตามสเต็ปของ มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร

2.หนังสือ"จิตหนึ่ง..ในวิถีท่านผู้การ"

     ถ่ายองค์ธรรมการหลุดพ้น ด้วยอริยปัญญา ตามมรรคมีองค์ 8 จากประสบการณ์ฝึกจิตตรงของท่านวรินทร์โธ...โดยรวมเนื้อหาในรูปบทสนทนาและสัมภาษณ์สด เป็นภาคจิต..ภาคธรรม และภาคประสบการณ์การฝึกจิต รวมทั้งขั้นตอนการฝึกจิตอย่างครบถ้วน

3.คลิปเสียงท่านวรินทร์โธ ฝากไว้

       เป็นคลิปเสียงบันทึกการสัมภาษณ์องค์ธรรมสดๆจากท่านวรินทร์โธ ในปี 2560โดยไม่มีสคริปท์ใดๆ สัมภาษณ์สดโดยอาจารย์อรงค์ คงธรรมจำนวน 44 ตอน ตอนละ 5-10 นาที เป็นองค์ธรรมและเทคนิควิธีฝึกจิตตามมรรคมีองค์ 8 และสาระธรรมจาก"จิตหนึ่ง..ในวิถีท่านวรินทร์โธ"ที่ควรค่าแก่การฟังยิ่ง

4.หนังสือพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร 

     เป็นพระสูตรและพระคัมภีร์สำคัญของพุทธศาสนาที่เผยแพร่ไปทั่วโลก โดยพุทธศาสนิกชนนับพันล้านคนทั่วทั้งทวีปเอเซียในหลายประเทศอาทิ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม นับถือสักการะบูชาพระคัมภีร์นี้

     ชมรมจิตสู่จิต จัดพิมพ์พระสูตรในรูปหนังสือตำราปกติ มีเนื้อหาครบทั้ง 28 ปริจเฉทของพระสูตร เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นทางการของชมรมฯ ที่ชมรมฯได้ใช้พระสูตรสุดท้ายของพุทธศาสนาฉบับนี้เป็นแก่นแกนในงานเผยแผ่ของมูลนิธิฯในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพื่อสักการะ..เป็นตำราเพื่อการศึกษา เพื่อการคัดลอก และเพื่อเป็นต้นฉบับอ่านคลิปเสียงฯลงยูทูป โดยพระสูตรต้นฉบับมีหลายภาษา พิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก

สำหรับฉบับมูลนิธิฯเป็นฉบับแปลจากภาคภาษาจีนและอังกฤษ โดยสัจจวโร ภิกขุ แปลเป็นภาษาไทยถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยภาษาที่งดงามสั้นกระชับ พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร แม้เป็นพระสูตรที่ยากที่จะเชื่อ ยากที่จะเข้าใจได้ในระยะเวลาอันสั้น  จัดว่าลึกลับที่สุด หากใช้วิธีการ" จิตสู่จิต "ที่ชมรมจิตสู่จิตถอดรหัสไว้แล้ว ก็สามารถเข้าถึงพระสูตรนี้ได้ อย่างไม่ยากใดๆเลย

5.คลิปเสียงอ่านพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เสียงชายหญิงในยูทูป

     ในปี 2560 คณะทำงานภาคพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรของมูลนิธิฯได้ทำโครงการบันทึกการอ่านออกเสียงพระสัทธรรมฯจำนวน 28 ปริจเฉทลงยูทูป ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยกระบวนการอัดเสียงจากสตูดิโอภาคภาษาไทยเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยเสียงชายอ่านโดย คุณหรรษรัตน์ ภัทรทวีหิรัณย์ และเสียงหญิงอ่านโดยคุณดาราธร อินทโอภาส ซึ่งสามารถหาฟังคลิปเสียงเพื่อการศึกษาและเพิ่มพลังศรัทธาในองค์ธรรมได้ จากแอฟยูทูปในโทรศัพท์มือถือได้ทันที เพียงพิมพ์คำว่า "พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร"

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์