ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2567 ดังนี้...
55 ผู้เข้าชม
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้... 🌿1. จำนวนผู้เข้าเรียนฝึกจิตหลักสูตรจิตสู่จิต 1 ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้จิตตัวเองไปสู่ปัญญาแห่งการละวาง 🌿2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนองค์วิชาจิตสู่จิต ถามตอบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนมกราคม 2567
119 ผู้เข้าชม

สาระน่ารู้

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจเริ่มฝึกแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิตในแนวสมเด็จโตพรหมรังสี และฝึกสมาธิลืมตาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร จิตสู่จิต1) มูลนิธิฯได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ทางไกล ผ่านวีดีโอคอลในไลน์ มีฝึกในไลน์@ โดยคณะวิทยากรกว่า 20 ท่าน ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ชม. เท่านั้น แล้วสามารถฝึกต่อที่บ้าน นี้ หลายท่านมีเวลาว่างมากขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของทุกท่านหากจะลองศึกษาวิธีการฝึกจิตและแผ่เมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะนอกจากจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคง คลายกังวลแล้ว ยังสามารถแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่รุมเร้า วิธีการฝึกจิตด้วยการแผ่เมตตาและฝึกสมาธิลืมตานี้สามารถฝึกได้ง่ายด้วยตนเองที่บ้าน ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้ไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางหรือไม่สามารถลางาน เพื่อไปฝึกจิตหลังจากการฝึกหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ท่านสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป ทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น..... ท่านที่สนใจสามารถนัดวันเวลาที่สะดวก โทร. 088-9166195 หรือไลน์ไอดี @jitsujit-register
ปัจจุบันมูลนิธิจิตสู่จิตฯ เปิดสอนฝึกจิตให้แก่ชาวพุทธทั่วไป ที่มีวาสนาบารมี และมีจุดฝึกสัญจรกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การดำริของ ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิตในปัจจุบัน ผู้มีประสบการณ์ฝึกจิตปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธองค์รูปแบบต่างๆมากว่า 40 ปี ได้จัดตั้งมูลนิธิจิตสู่จิต โดยให้ อ. อรงคะ เป็นประธานมูลนิธิ เพื่อการเผยแผ่องค์ธรรม"ภาคจิตหนึ่ง"ของพระพุทธศาสนา อันมีองค์ธรรมหลักคืออริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8 การแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์