กิจกรรมแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต

กิจกรรมแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต

หัวใจ

กิจกรรมแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต

ทางมูลนิธิจิตสู่จิตได้จัดกิจกรรมแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต โดยใช้ Line@ เป็นสื่อกลาง ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกจิตกับมูลนิธิฯจะเข้าสังกัดห้อง Line@ เพื่อรับข้อมูลต่างๆ รวมถึงแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ และแอดมินห้อง Line@ จะลงข้อมูลการแผ่เมตตาทีละขั้นตอน ทั้งนี้กิจกรรมนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในด้านพัฒนาการของจิตของผู้ฝึกใหม่อย่างมาก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สร้างวินัยและวสีในการแผ่เมตตาทุกวัน และในที่สุดจะสามารถแผ่เมตตาโดยอัตโนมัติวันละหลายๆครั้ง อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติในแนวทางจิตสู่จิต

ทางมูลนิธิฯมีการเปิดห้อง Line@  เพื่อรองรับกิจกรรมการแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิตของผู้ฝึกจิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร 
กิจกรรม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์