สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

    ข่าวดีสำหรับผู้สนใจเริ่มฝึกแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิตในแนวสมเด็จโตพรหมรังสี และฝึกสมาธิลืมตาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร จิตสู่จิต1) มูลนิธิฯได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ทางไกล ผ่านวีดีโอคอลในไลน์ มีฝึกในไลน์@โดยคณะวิทยากรกว่า 20 ท่าน ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ชม. เท่านั้น แล้วสามารถฝึกต่อที่บ้าน นี้ หลายท่านมีเวลาว่างมากขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของทุกท่านหากจะลองศึกษาวิธีการฝึกจิตและแผ่เมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะนอกจากจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคง คลายกังวลแล้ว ยังสามารถแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่รุมเร้า วิธีการฝึกจิตด้วยการแผ่เมตตาและฝึกสมาธิลืมตานี้สามารถฝึกได้ง่ายด้วยตนเองที่บ้าน ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องได้ไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางหรือไม่สามารถลางาน เพื่อไปฝึกจิตหลังจากการฝึกหลักสูตรพื้นฐานแล้ว ท่านสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป ทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น..... ท่านที่สนใจสามารถนัดวันเวลาที่สะดวก โทร. 088-9166195 หรือไลน์ไอดี @jitsujit-register

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์