งานเปิดสนญ.มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ 2 ก.พ. 2563

งานเปิดสนญ.มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ 2 ก.พ. 2563

    เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิตพระ-สัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด สนญ. มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 สัณฐานมาประดิษฐาน ณ สนญ. มูลนิธิ สัตหีบ โดย น.อ. จักษวัฎ สายวงค์ รองประธานชมรมฯ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดตั้ง สนญ. และความคืบหน้าในการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิของชมรมฯ ให้ท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านวรินทร์โธ ฟัง และในเวลาประมาณ 11:00 น. ท่านผู้การได้ทำพิธีเปิด สนญ. อย่างเป็นทางการ โดยมี อ. อรงคะ หัวหน้างานวิชาการ และ อ. ดาราธร อินทโอภาส หัวหน้างานพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร คณะส่วนกลางและคณะผู้ประสานงานจาก 18 จุดฝึกทั่วประเทศเป็นสักขีพยาน  

    ในช่วงบ่าย ท่านวรินทร์โธ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 สัณฐานเข้าประดิษฐานในชุดผอบแก้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทั้งหมดไก้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด สร้างศรัทธา ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติฝึกจิต และดำเนินงานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาให้ครบ 5,000 ปีให้กับคณะผู้ประสานงานจุดฝึกเป็นอย่างมาก อนึ่งพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ มีสันฐานเป็นพระสรีระธาตุคล้ายกับชุดที่บรรจุอยู่ที่บรมบรรพตภูเขาทอง หลังจากนั้น ท่านวรินทร์โธ ได้มอบองค์ธรรมแนวทางปฏิบัติ และหัวข้อพิเศษคือ “หน้าสุดท้ายของพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ซึ่งสร้างความตื่นเต้นยืนดีให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมาก

    ชมรมฯต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนในประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชมรมฯ ทั้งท่านที่อุทิศแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์และเวลา โดยเฉพาะ น.อ. จักษวัฎ-คุณอารยาณี สายวงค์ ที่ได้สละพื้นที่ของครอบครัวให้มาเป็นศูนย์กลางการปฎิบัติการในระดับประเทศของชมรมฯและจะเป็นที่มั่นในการดำเนินงานในระดับมูลนิธิ และทีมสัตหีบที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดงานเป็นอย่างดี ท่านผู้การ นรินทร์ นิลศิลา กล่าวไว้ว่า “ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตนย่อมเป็นสุข” ขอทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานเผยแผ่พระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะทำให้คนพ้นทุกข์อย่างถาวรจงพบแต่ความสุขสงบเย็นในจิตทุกท่านทุกรูปทุกนาม กราบสาธุ สาธุ สาธุ


คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
 2232
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์