จุดฝึกอบรม และตารางอบรม

จุดฝึกอบรม และตารางอบรม

ปัจจุบันมูลนิธิจิตสู่จิต เปิดสอนฝึกจิตให้แก่ชาวพุทธทั่วไป  และมีการสอนออนไลน์ทั่วโลก โดยขณะนี้ทางมูลนิธิได้มีจุดฝึกจิตทั้งหมด 2 แห่ง มีดังนี้

1.จุดฝึกสัตหีบ (สำนักงานใหญ่)

2.จุดฝึกโคราช (นครราชสีมา)

 

จุดฝึกสัตหีบ สนญ.

104/150 หมู่6 หมู่บ้านเอกธานี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

อ.วิมล - อ.จักษวัฏ

โทร.0813641087, 0889166195

แผนทีhttps://maps.google.com/maps?q=12.667484135034263,100.92125766305362

จุดฝึกโคราช

อ.วุฒิ ก้านจักร, อ.เพิ่มพร เอกนาม

โทร.089-8475139, 080-2955453
ติดต่อประสานโดยตรงกับ อาจารย์ผู้สอน

ตารางฝึกจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร สามารถลงทะเบียน สมัครเรียนทางออนไลน์ ที่ @jitsujit-register

3ออนไลน์456

ตารางฝึกจิตประจำปี 2565 สามารถลงทะเบียน สมัครเรียนทางออนไลน์ ที่ @jitsujit-register
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์