จุดฝึกอบรม และตารางอบรม

จุดฝึกอบรม และตารางอบรม

ปัจจุบันชมรมจิตสู่จิต เปิดสอนฝึกจิตให้แก่ชาวพุทธทั่วไป ที่มีวาสนาบารมี และมีจุดฝึกสัญจรกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยโดยขณะนี้ทางชมรมได้มีจุดฝึกจิตทั้งหมด 18 จุดฝึกมีดังนี้

 

แผนที่จุดฝึกจิต 18 จุดฝึกมีดังนี้
จุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมสวัสดิการสังคม ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จุดที่ 3 โรงเรียนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ตลาดรังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดที่ 4 ชมรมจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (อาเซียนโฮม)
จุดที่ 5 สถานธรรมบ้านคุณทันบุญ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
จุดที่ 6 โรงเรียนตากสินศึกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี
จุดที่ 7 สถานธรรมจิตสู่จิต อ.เมือง จ.เลย
จุดที่ 8 โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดที่ 9 ตัวเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จุดที่ 10 โครงการ 365 Avenue เลขที่ 333/57 จ.ระยอง
จุดที่ 11 แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จุดที่ 12 บ้าน อ.นาง หมู่บ้านมาลีแลนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
จุดที่ 13 สถานธรรมจิตสู่จิตอำเภอนาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
จุดที่ 14 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น ห้องประชุม R.3450 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จุดที่ 15 ห้องประชุมพิมานเมฆ โรงแรมพนมพิมาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
จุดที่ 16 บ้านคุณเจริญทรัพย์ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
จุดที่ 17 บ้านคุณรัตน์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
จุดที่ 18 โรงแรมโกลด์เด้นแกรนด์โฮลเทล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ตารางฝึกจิตประจำปี 2563
ฝึกจิตประจำเดือน พฤษภาคม 2563
---------------------------------------

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์