แผนงานเผยแผ่ และหลักสูตรอบรม

แผนงานเผยแผ่ และหลักสูตรอบรม

 

แผนงานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ของมูลนิธิจิตสู่จิตฯ

    1.เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต เป็นภารกิจหลักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยวิธีการจิตสู่จิต ในทุกช่องทาง ได้แก่ การฝึกจิตแก่สาธารณชนโดยตรง โดยผ่านเวปไซต์ และผ่านทางไลน์แอด : @jitsujit-register สู่ชาวพุทธผู้มีวาสนาบารมี(ไม่ได้เผยแผ่ทั่วไป) ด้วยการถ่ายทอดตามหลักสูตรฝึกจิต 8 หลักสูตร

    2.การเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรในประเทศไทย มุ่งเผยแผ่ไปที่ภาคอิสานเป็นลำดับแรก และภาคอื่นๆ ของประเทศ ได้แก่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับไป โดยปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในอนาคตท่านวรินท์โธ ได้กำหนดให้พระอุโบสถทั่วไทยและทั่วโลกที่มีพระประธานในโบสถ์ประดิษฐานอยู่แล้ว..ใช้เป็นห้องเรียนฝึกจิตในพื้นที่แก่ผู้ฝึกจิตตามหลักสูตรระดับสูงของมูลนิธิฯ

    3.เป้าหมายการเผยแผ่ของมูลนิธิฯและท่านวรินทร์โธ..คือสร้างบุคลากรสายจิตที่มาฝึกจิตตามลำดับหลักสูตรของมูลนิธิฯให้เข้า"ความหลุดพ้น"ตามพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต ให้มีผู้เข้าถึงความหลุดพ้นจำนวน"มากที่สุด"ก่อนที่ ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฆราวาส จะละสังขาร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์