ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

5 รายการ
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2562 ชมรมจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ ได้จัดงานวันรับองค์ธรรมท่านวรินทร์โธขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทองของนักฝึกจิตตั้งแต่หลักสูตรระดับกลางถึงระดับสูงที่จะได้รับธรรมจากท่านอาจารย์ใหญ่ของชมรมฯ โดยท่านวรินทร์โธได้เมตตาแบ่งปันประสบการณ์ในเส้นทางฝึกจิตของท่านตลอด 40 ปี องค์ความรู้ต่างๆในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น เส้นทางธรรมในสายต่างๆเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างไร อุปสรรคในการปฏิบัติฝึกจิต จิตสู่จิตเชิงลึกและอื่นๆอีกมากมาย สมาชิกมูลนิธิจากทั่วประเทศได้หลั่งไหลกันมามากกว่า 450 ท่านเพื่อโอกาสที่จะได้กราบท่านผู้การและฟังธรรมจากท่าน หลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและบางท่านเดินทางข้ามทวีปมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ มูลนิธิฯต้องขอกราบอนุโมทนาในทุกกุศลจิตทุกการเสียสละในการจัดเตรียมงาน ทุกทานมัย แรงกายและแรงใจ ทุนทรัพย์ที่ทุกท่านได้บริจาคด้วยจาคะเพื่อให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ กราบสาธุๆๆ
2187 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิตพระ-สัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด สนญ. มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 สัณฐานมาประดิษฐาน ณ สนญ. มูลนิธิ สัตหีบ
2587 ผู้เข้าชม
ทางมูลนิธิจิตสู่จิตจัดงานสัมมนาสำหรับผู้จิตระดับสูงเป็นระยะ เนื่องจากหลักสูตรระดับต้นและกลางจะเรียนรู้ผ่านทาง Line เป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้จิตระดับสูงจะได้รับโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อจะได้รับองค์ธรรมและแนวทางการปฏิบัติโดยตรงจากท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านวรินทร์โธ
1610 ผู้เข้าชม
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ ได้จัดงานไหว้ครูประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้มีชาวมูลินิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ กว่า 400 ท่านจากทั่วประเทศมาร่วมงาน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ มาเป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติได้แก่ พลโทประสงค์ ฟักสังข์ พลตำรวจตรีพจนาถ หวลมานพ พลตำรวจตรีเสริมคิด สิทธิชัยกานต์ และแขกผู้มีเกียรติอื่นๆอีกมากมาย พิธีการสำคัญในวันนั้น คือการกราบสักการะครูบาอาจารย์และแสดงกตัญญูตาต่อครูบาอาจารย์เหนือมนุษย์ และมนุษย์ อันได้แก่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล และอาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ "ท่านวรินทร์โธ"
4065 ผู้เข้าชม
1303 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์