ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

8 รายการ
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2567 ดังนี้...
19 ผู้เข้าชม
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้... 🌿1. จำนวนผู้เข้าเรียนฝึกจิตหลักสูตรจิตสู่จิต 1 ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้จิตตัวเองไปสู่ปัญญาแห่งการละวาง 🌿2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนองค์วิชาจิตสู่จิต ถามตอบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนมกราคม 2567
94 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2562 ชมรมจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ ได้จัดงานวันรับองค์ธรรมท่านวรินทร์โธขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทองของนักฝึกจิตตั้งแต่หลักสูตรระดับกลางถึงระดับสูงที่จะได้รับธรรมจากท่านอาจารย์ใหญ่ของชมรมฯ โดยท่านวรินทร์โธได้เมตตาแบ่งปันประสบการณ์ในเส้นทางฝึกจิตของท่านตลอด 40 ปี องค์ความรู้ต่างๆในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น เส้นทางธรรมในสายต่างๆเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างไร อุปสรรคในการปฏิบัติฝึกจิต จิตสู่จิตเชิงลึกและอื่นๆอีกมากมาย สมาชิกมูลนิธิจากทั่วประเทศได้หลั่งไหลกันมามากกว่า 450 ท่านเพื่อโอกาสที่จะได้กราบท่านผู้การและฟังธรรมจากท่าน หลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดและบางท่านเดินทางข้ามทวีปมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ มูลนิธิฯต้องขอกราบอนุโมทนาในทุกกุศลจิตทุกการเสียสละในการจัดเตรียมงาน ทุกทานมัย แรงกายและแรงใจ ทุนทรัพย์ที่ทุกท่านได้บริจาคด้วยจาคะเพื่อให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ กราบสาธุๆๆ
2404 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2563 ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิตพระ-สัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด สนญ. มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 สัณฐานมาประดิษฐาน ณ สนญ. มูลนิธิ สัตหีบ
2778 ผู้เข้าชม
1454 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์