สรุปกิจกรรม มิ.ย.67

สรุปกิจกรรม มิ.ย.67


🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้...

🌸1. จำนวนผู้เข้าเรียนฝึกจิตหลักสูตรจิตสู่จิต 1 ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน...

ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้จิตตัวเองไปสู่ปัญญาแห่งการละวาง…

🌸2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนองค์วิชาจิตสู่จิต ถาม-ตอบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือนมิถุนายน 2567 ได้มีกิจกรรมดังนี้..

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 6 ท่าน..

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 21 ท่าน..

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 3 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 46 ท่าน...

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 4 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 36 ท่าน...

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 1 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 80 ท่าน...

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 103 ท่าน...

🌵กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ องค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 3 มโนสัมผัสโลกียะ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนจำนวน 119 ท่าน ...

📍📍กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์โดยคณาจารย์ส่วนกลาง ณ จุดฝึกสัตหีบ มีผู้เข้าร่วม 36 ท่าน...

📍📍กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์โดยคณาจารย์ส่วนกลาง ณ จุดฝึกภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม 17 ท่าน...

นักศึกษาสามารถติดตามตารางกิจกรรมทบทวนองค์วิชาออนไลน์ประจำเดือนได้ในห้องไลน์หลักสูตรของท่าน…

🌸3. สรุปจำนวนนักศึกษา ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2567…

🏵️นักศึกษาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 สมัครเรียนหลักสูตรจิตสู่จิต 2 และรับรหัสจำนวน 5 ท่าน..

🏵️นักศึกษาหลักสูตรจิตสู่จิต 2 เลื่อนชั้นขึ้นหลักสูตรจิตสู่จิต 3 จำนวน 8 ท่าน..

มูลนิธิฯ ขอกราบโมทนากับความเพียรไปสู่ความสำเร็จแห่งจิตของทุกท่านและขอเป็นกำลังใจ ตลอดเส้นทางการฝึก ในแนวทางจิตสู่จิต…พระสัทธรรมปุญฑริกสูตรสายจิต…

🍀ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตนย่อมเป็นสุข🍀

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
05/07/67

🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴🪴
 25
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์